Second Opinion

Door uiteenlopende redenen kan er behoefte zijn aan een advies of begeleiding van een externe specialist. HB-KI beschikt over een zeer uitgebreide kennis en ervaring in KI, drachtcontrole en vruchtbaarheid. Met deze begeleiding wordt op verfrissende manier tegen de situatie aangekeken en kunnen problemen of verbeterpunten beter onderkend worden.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak klik hier.