• Professionals in KI

  • Training & diensten

  • Objectief & onafhankelijk

Cursus/ trainingen

HB-KI is een gespecialiseerd bedrijf in het organiseren en verzorgen van trainingen aan m.n. rundveehouders en scholen in het kader van DHZ-KI en drachtigheidscontrole bij rundvee.

Ook veel mensen uit buitenland hebben bij HB-KI al een training doorlopen, alsmede inseminatoren en dierenartsen. Inmiddels hebben al bijna 6000 mensen met succes een der trainingen doorlopen. Tevens worden ook elk jaar wel trainingen voor spermawinning en KI bij geiten en schapen verzorgt.

Spermawinning

Sinds 2003 verzorgt HB-KI spermawinning voor particulier gebruik bij stieren, rammen en bokken.
Voor stieren kan voor ingevroren sperma tevens een KI-code aangevraagd worden.

Daarnaast kan HB-KI via spermaonderzoek en begeleiding van betekenis zijn. Ook voor andere diersoorten zoals varkens, paarden en honden.

Bedrijfsbegeleiding

In de regio worden rundveebedrijven begeleidt op het gebied van vruchtbaarheid en drachtcontrole
en worden embryo-implantaties uitgevoerd.

Onafhankelijk/ objectief

HB-KI is de enige organisatie in de KI-branche die echt onafhankelijk is. Dat wil zeggen dat er alleen diensten worden verleent en geen spermahandel plaats vind. Zodoende vormt HB-KI zijn mening vanuit een neutraal standpunt.