DHZ-KI cursus

Het hele jaar door organiseert HB-KI vakkundige trainingen voor startende DHZ-KI’ers verspreidt door het land. Met name in de nazomer en winterperiode draaien de meeste cursussen.

De laatste 12 jaar organiseert HB-KI de DHZ-KI cursus bij de deelnemers aan huis. D.w.z. dat we bij voorkeur elke les een ander bedrijf hebben om te oefenen. Daarvoor moeten wel voldoende guste/ open koeien beschikbaar zijn: ca. 10-15 guste koeien tussen ca. 3 weken na afkalven tot kort voor insemineren.
Behalve een wat lagere cursusprijs, krijgen betreffende veehouders ook nog een reductie per praktijkles.

Instructeur

De trainingen worden door uiterst bekwame en praktische instructeurs verzorgd die bouwen op jarenlange ervaring.

Zowel technisch maar ook mentaal ondergaat men een pittige training. Een gedreven instructeur kan doorslaggevend zijn tijdens zo’n periode.

Het is daarom niet vreemd dat bij HB-KI ca. 90 % van de veehouders na deze cursus daadwerkelijk start
als DHZ-KI’er met goed resultaat.

Bij voldoende deelname (6 – 7) kunnen we een cursus starten in de regio waar de aanmeldingen zijn. In overleg bekijken we wat de mogelijkheden zijn qua planning en reistijd.

Praktijk is de basis

Deskundige uitleg

Opbouw DHZ-KI cursus

De cursus is voornamelijk praktijk met aanvulling van een practicum met baarmoeders van het slachthuis en als laatst theorie als extra ondersteuning.

We starten de eerste les altijd in de stal met een intro en gaan daarna direct naar de koeien om het invoelen te oefenen.  Het practicum is op unieke frames waarin de slachthuisbaarmoeders in dezelfde positie liggen als in werkelijkheid in de koe. HB-KI zorgt altijd voor voldoende oefenbaarmoeders welke cruciaal zijn voor een goede basiskennis.De oefening geeft de bevestiging wat je in de koe hebt gevonden en is de eerste oefening van de KI-techniek.

Tijdens de theorie wordt  veel praktische informatie behandeld. Behalve inseminatietechniek  worden ook vruchtbaarheid, spermakwaliteit en herstel van de baarmoeder doorgenomen. Via digitale afbeeldingen en video’s vanaf een laptop met scherm worden alle facetten zeer gedetailleerd en efficient weergegeven en besproken. Vooral een  speciaal ontwikkelde video-animatie schept veel duidelijkheid over de handeling van insemineren.

Het doel van een inseminatie is per slot van rekening een drachtigheid.

De laatste 12 jaar wordt er bij de deelnemers thuis op eigen bedrijf de training gevolgd. Er wordt vanuit gegaan dat er elke les een andere deelnemer een locatie regelt, dat kan thuis, stage of werk zijn. Voordeel hiervan is dat het de juiste verantwoordelijkheid geeft, efficiënt is en beter is voor je leerproces.

Heeft u interesse in één van onze cursussen? Klik hier om je aan te melden.

Dan wordt u automatisch en vrijblijvend op de lijst geplaats.

DHZ-KIgangbaar
Aantal lessen5 dagdelen van ca. 2,5 uur (aanvang in overleg)
Groepsgrootte6 – 7 personen
PeriodeBij genoeg deelname in een regio (tot max een uur rijden)
LocatieBij deelnemers thuis*
Kosten€350,00 (reductie van €10,00 pp / les voor de praktijklocatie)

*De laatste 10 jaar vind de cursus plaats bij de deelnemers thuis. Het geeft de juiste verantwoording wat oefenen betreft en is efficiënt qua afstand en dus tarief.

DHZ-KIop maat
Aantal lessenVanaf 3 dagdelen, ca. 2,5 uur (aanvang in overleg)
Daarna in overleg bijboeken
GroepsgrootteTot 5 personen
PeriodeSnel geregeld i.v.m. kleine groep
LocatieBij deelnemers thuis*
KostenVanaf €250 per dagdeel in een straal van 50km van Nijmegen**

**Bij een cursus op maat calculeren we altijd de prijs afhankelijk van de afstand. In een straal van 50km van Nijmegen mag je van €250,00 per dagdeel uitgaan.

Buitenland

Voor iemand die emigreert naar het buitenland is het  bijna een must om zelf de vaardigheid van KI en vaak ook
drachtigheidscontrole en vruchtbaarheiddiagnose te beheersen.

Soms al in Nederland maar ook in Belgie, Duitsland, Zwitserland en Denemarken zijn door HB-KI  cursisten opgeleidt.

De Duitse en Engelse taal is voor de instructeurs geen belemmering.

Heeft u interesse in één van onze cursussen? Meld je hier aan.